56000 - Η καινοτομία νοημοσύνης

Ν. Λυγερός

Η καινοτομία νοημοσύνης
όταν είναι ενεργή
με όλη τη δύναμη
της Ανθρωπότητας
παράγει ένα έργο
που αλλάζει
όλα τα δεδομένα
διότι είναι γεγονός
που προκαλεί
νέα διακλάδωση.