56004 - Οι οδηγίες

Ν. Λυγερός

Οι οδηγίες
στο τσέλο
μοιάζουν
με συμβουλές
σε πρακτικό
επίπεδο
γιατί βλέπεις
αμέσως και άμεσα
τις επιπτώσεις
της επιλογής
των δακτυλισμών.