56006 - Με τα χέρια

Ν. Λυγερός

Με τα χέρια
δίνεις
σωστές οδηγίες
για το αριστερό
χέρι
του τσέλου
για ν’ ακουστεί
η αναγκαία
επέκταση
για να έχεις
τον ήχο της ομορφιάς.