56007 - Άκου τις ψυχές

Ν. Λυγερός

Άκου τις ψυχές
που νιώθουν
μόνες τους
και υποφέρουν
επειδή δεν ξέρουν
ότι ζουν
εντός της Ψυχότητας
της Ανθρωπότητας
διότι η κοινωνία
αποτελεί εμπόδιο
για την αλήθεια.