56036 - Στην γεωστρατηγική

Ν. Λυγερός

Στην γεωστρατηγική
η συμμαχία
είναι θεμελιακά
διαφορετική
από τη φιλία
και είναι λάθος
στρατηγικό
να τις μπερδεύουμε
μεταξύ τους
για το μέλλον
του Έθνους.