56037 - Αν στη γεωστρατηγική

Ν. Λυγερός

Αν στη γεωστρατηγική
υπάρχουν παράλογες κινήσεις
τότε βρισκόμαστε
εκτός πλαισίου
της θεωρίας παιγνίων
και η θεωρία εξουσίας
γίνεται απαραίτητη
για τις αναλύσεις
των συμπεριφορών
των κρατών.