56038 - Αν έχουμε

Ν. Λυγερός

Αν έχουμε
κοινή ιστορία
το πιο πιθανό
δεν είναι
να είμαστε
σύμμαχοι
αλλά εχθροί
γι’ αυτό να προσέχεις
αυτό το κριτήριο
όταν κάνεις επιλογές
σε κρατικό επίπεδο.