56053 - Σε αυτή τη φάση

Ν. Λυγερός

Σε αυτή τη φάση
στην ομάδα
πρέπει ο καθένας
να λειτουργεί
ως γραφείο
πληροφοριών
για να μη νιώθει
κανένας μόνος του
εντός της πανδημίας
και να μην πέσουν
οι δικοί μας.