56056 - Οι παραγγελίες

Ν. Λυγερός

Οι παραγγελίες
με συνέχεια, συνοχή
και επιμονή
επιτρέπουν
την εξέλιξη
όχι μόνο της μαθήτριας
αλλά όλων
των συνανθρώπων
που ανακαλύπτουν
πώς λειτουργούν
τα πέτρινα δάση.