56060 - Έχει σημασία

Ν. Λυγερός

Έχει σημασία
να καταλάβουμε
τα δομικά
στοιχεία
του κάστρου
σε επίπεδο
πόλης
για να φανεί
η ουσία
της πολιορκητικής
σε φάση
πολέμου.