56062 - Ο μακρινός εχθρός

Ν. Λυγερός

Η έννοια του μακρινού εχθρού
είναι σημαντική
στη γεωστρατηγική
διότι δεν είναι φυσιολογική
αφού ξεπερνά
τις γειτονικές τριβές
και τις καλσικές έχθρες
μάλιστα μπορεί
να ξεπεράσει
και τον ρατσισμό
μέσω της αδιαφορίας.