56063 - Το ιστορικό βλέμμα

Ν. Λυγερός

Το ιστορικό βλέμμα
έρχεται συχνά
σε αντιπαράθεση
με το επεκτατικό
που δίνει
μόνο σημασία
στη γεωγραφία
αφού ξεχνά
το παρελθόν
για να καταστρέψει
ριζοσπαστικά
τη συνέχεια.