56064 - Γεωστρατηγικά

Ν. Λυγερός

Γεωστρατηγικά
η θεωρία παιγνίων
δεν επαρκεί
γιατί υπάρχουν
παράλογα κράτη
που λειτουργούν
εκτός πλαισίου
της πολεμολογίας
του ορθολογισμού
γι’ αυτό προετοιμάσου
με τη θεωρία εξουσίας.