56065 - Οι απαγορευμένοι Άγιοι

Ν. Λυγερός

Οι απαγορευμένοι Άγιοι
από τις θρησκείες
της βαρβαρότητας
αντιστάθηκαν πολλές φορές
στα χτυπήμστα
των συστημάτων
που θέλουν
μόνο την εξουσία
χωρίς ελεύθερους
ανθρώπους.