56082 - Οι γκρίζοι λύκοι

Ν. Λυγερός

Οι γκρίζοι λύκοι
απαγορεύτηκαν
επιτέλους
στη Γαλλία
μετά την απόφαση
του Προέδρου
που προστατεύει
τους Αρμένιους
στην πατρίδα του
διότι είναι
το πρέπον.