56084 - Για τις εκλογές

Ν. Λυγερός

Για τις εκλογές
στην Αμερική
πρέπει ν’ αναλύσουμε
τα δεδομένα
με αμερικανικό
τρόπο
και όχι μόνο
με ευρωπαϊκό
για να καταλάβουμε
την επιλογή
του λαού.