56087 - Ο σκλάβος

Ν. Λυγερός

Ο σκλάβος
δεν είναι μόνο
αυτός που δεν είναι
ελεύθερος
αλλά και αυτός
που δεν αγωνίζεται.
Μόνο ο ελεύθερος
αγωνίζεται
πραγματικά
για την απελευθέρωση
των άλλων.