56089 - Για τον Αθώο

Ν. Λυγερός

Για τον Αθώο
μπορείς να αποδεχθείς
την παθητική σκλαβιά
αλλά για τον Δίκαιο
δεν μπορείς να ανεχτείς
την ενεργητική σκλαβιά.
Οι Αθώοι δεν φταίνε
αλλά μπορεί να γίνουν
βάρβαροι
ενώ οι Δίκαιοι
που φταίνε για όλα
δεν μπορούν.