56094 - Είναι πιο εύκολο

Ν. Λυγερός

Είναι πιο εύκολο να σου πουν
ότι είσαι άξιος παρά ήρωας
και αυτό είναι θεμελιακό
στην ιστορία του Ελληνισμού
γι’ αυτό αν το ξεχάσεις
θα σβήσεις κι ένα κομμάτι μνήμης.