56096 - Αυτοί που λένε

Ν. Λυγερός

Αυτοί που λένε ότι θέλουν
να γίνουν ήρωες
μην τους εμπιστεύεσαι
διότι ούτε στον αγώνα δεν θα έρθουν
ενώ αυτοί που θέλουν
να παλέψουν στον αγώνα
μπορεί να γίνουν ήρωες
για να καταφέρουν το πρέπον
για τους Αθώους.