56098 - Ο Αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο Αγώνας είναι χρονοστρατηγικός πόλεμος
και γι’ αυτό θέλει εμβέλεια, συνέχεια και βάθος
για να ζήσει εντός των αιώνων
έτσι η συμμετοχή σου
μεταμορφώνει την οντότητά σου
λόγω της τελεολογίας.