56099 - Το εύρος, η εμβέλεια και η μεγαλοσύνη

Ν. Λυγερός

Το εύρος της μάχης,
η εμβέλεια του πολέμου
και η μεγαλοσύνη του Αγώνα
θυμίζουν την ελεημοσύνη,
την αγάπη και την αμισεία
της Ανθρωπότητας
επειδή είναι εύκολο
να πετάξεις ένα κέρμα σ’ ένα ζητιάνο
αλλά είναι πιο δύσκολο να του σφίξεις το χέρι
και ακόμα πιο πολύ
να αγκαλιάσεις έναν άγνωστο.