56109 - Τα ζώα ζουν

Ν. Λυγερός

Τα ζώα ζουν
με το σώμα τους
και με τη δομή του
ενώ η εξέλιξη
του ανθρώπου
με την αλλαγή
της  στάσης του
λειτουργεί
οργανωτικά
με ένα θέμα
που πρέπει
να ακολουθήσει
την πορεία
του εγκεφάλου.