56110 - Η οργάνωση

Ν. Λυγερός

Η οργάνωση
δεν απαιτεί δομή
και λειτουργεί
διορθωτικά
με τα δεδομένα
που έχει
και γι’ αυτό
αξιοποιεί
τη στρατηγική
για να μπορέσει
να ζήσει
η ανθρωπιά.