56112 - Ο Dom Juan

Ν. Λυγερός

Ο Dom Juan ασχολήθηκε
σε βάθος με τις σχέσεις
κι επειδή βρήκε το κενό
αποφάσισε να παραμείνει
ελεύθερος χωρίς δεσμά
έτσι όμως δεν έζησε
ποτέ τον δεσμό
και έζησε άδεσμος
μόνο με την Ανθρωπότητα.