56113 - Ο Jean Valjean

Ν. Λυγερός

Ο Jean Valjean
είχε πρώτα από όλα αντοχές
για να μπορέσει να ζήσει
όχι μόνο τις περιπέτειες
ενός ανθρώπινου έργου
αλλά και την ανθρωπιά
που βοηθούσε κάθε άνθρωπο
που είχε ανάγκη
για να επιζήσει
ενάντια στη βαρβαρότητα.