56117 - Το ήθος

Ν. Λυγερός

Στη μάχη βλέπεις
την εκκίνηση
στον πόλεμο
τη συνέχεια
και στον Αγώνα
την επανεκκίνηση
γιατί χρειάζεται
συνέχεια
μεγάλης διάρκειας
όταν υπάρχουν
αδυναμίες
εντός του Χρόνου.