56119 - Η συνεκτικότητα

Ν. Λυγερός

Η συνεκτικότητα
είναι θεμελιακή
και στα θέματα
της κυριαρχίας
ενός κράτους
αλλά βέβαια
και για τον λαό
αφού του επιτρέπει
μια συνέχεια
και εθνικά
και πολιτιστικά.