56120 - Βήμα βήμα

Ν. Λυγερός

Βήμα βήμα
χτίζουμε τη στρατηγική
της απελευθέρωσης ενός λαού
χάρη στο ορθολογικό βλέμμα
αλλά και στη πλάγια σκέψη
που αποφεύγει τα εμπόδια
της προπαγάνδας
και αντιμετωπίζει στρατηγικά
τους εχθρούς των Αθώων
της Ανθρωπότητας.