56144 - Η εσωτερική κατοχή

Ν. Λυγερός

Η εσωτερική κατοχή
στην Ευρώπη
είναι η κατοχή
από ένα ευρωπαϊκό κράτος
πάνω στο έδαφος
ενός άλλου.
Τέτοιο παράδειγμα
είναι η Ιρλανδία.
Διότι η Αγγλία
ακόμα και τώρα
την καταπατά.