56158 - Στις θρησκείες

Ν. Λυγερός

Στις θρησκείες
η επαφή γίνεται
με την επαφή
διότι λειτουργούν
με τη συνεκτικότητα
αφού βασίζονται
στους θεσμούς
των κοινωνιών.
εξέτασε τες λοιπόν
τοποστρατηγικά
για να βρεις
και τις σχέσεις.