56160 - Η θρησκεία

Ν. Λυγερός

Η θρησκεία πάει εύκολα
με τον δογματισμό
διότι λειτουργεί
με απαγορεύσεις
για την κοινωνία
ενώ η πίστη ζει
με την Ανθρωπότητα
και λειτουργεί
μόνο με συμβουλές
και ανθρωπιά.