56166 - Γιατί ο Θεός

Ν. Λυγερός

Γιατί ο Θεός
έβαλε έναν ουρανό
να βρέξει
θειάφι και φωτιά
για να καταστρέψει
τους κατοίκους
των πόλεων
και τα φυτά της γης
και γιατί η γυναίκα
έγινε στήλη άλατος;