56167 - Γιατί οι κόρες

Ν. Λυγερός

Γιατί οι κόρες
που σώθηκαν
με τον πατέρα τους
χάρη στους αγγέλους,
μέθυσαν
δύο φορές
τον πατέρα τους
για να αποκτήσουν
παιδιά
από αυτόν.