56173 - Δεν υπάρχει

Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχει
καμία θρησκεία
που δεν θεωρεί
ότι κάτι
υπάρχει μετά
γιατί όλες
κατά βάθος
πιστεύουν
για να έχουν
μια συνέχεια
και πέρα
από το τέλος.