56175 - Όταν μελετάς

Ν. Λυγερός

Όταν μελετάς
ολιστικά
τις θρησκείες
και δεν βλέπεις
πουθενά
ημισέληνο
τότε είναι
ενδεικτικό
για την προσέγγιση
που έχει
αυτός
που ερευνά.