56177 - Με τις διακλαδώσεις

Ν. Λυγερός

Με τις διακλαδώσεις
μη θεωρείς
ότι ο Χρόνος
είναι γραμμικός
και ότι λειτουργεί
κλασικά
άρα μην περιμένεις
να μην δεις
το παρελθόν
από κοντά.