56178 - Αν ακούσεις

Ν. Λυγερός

Αν ακούσεις
διάλογο
μεταξύ
Ανθρωπότητας
και Χρόνου
θα καταλάβεις
πραγματικά
ότι τη βλέπει
ως μια πολλαπλότητα
που πρέπει
να ζήσει.