56179 - Πριν τη Νιρβάνα

Ν. Λυγερός

Πριν τη Νιρβάνα
θα πρέπει
να ζήσεις
πολλές μετεμψυχώσεις
για να μπορέσεις
επιτέλους
να γεννηθείς
για να δεις
επιτέλους
την ίδια
την Ανθρωπότητα.