56181 - Τα χρώματα

Ν. Λυγερός

Τα χρώματα
λειτουργούν
ως διασταύρωση
επειδή είναι
της σύνθεσης
και όχι της ανάλυσης
γι’ αυτό σκέψου
μποζονικά
για να μπορείς
να μελετήσεις
τη διακλάδωση.