56182 - Η κβαντική σκακιέρα

Ν. Λυγερός

Η κβαντική σκακιέρα
δημιουργείται
σιγά σιγά
διότι
πρέπει
να είναι
συμβατή
με τη χρωμοδυναμική
για να λειτουργήσει
και στρατηγικά.