56183 - Μην παραβιάζεις

Ν. Λυγερός

Μην παραβιάζεις
τα δικαιώματα
μιας Υπερδομής
μόνο και μόνο
επειδή
δεν κατάλαβες
πώς λειτουργεί
δομικά
σε βάθος.