56210 - Η μετανοημοσύνη

Ν. Λυγερός

Η μετανοημοσύνη
είναι ειδική περίπτωση σκέψης
όπου η νοημοσύνη
εξετάζει πως λειτουργεί η νοημοσύνη
και γι’ αυτό αξιοποιεί τα μαθηματικά.
Με αυτόν τον τρόπο
βοηθάει τη Διδασκαλία
που ξεπερνά τα όρια της διδακτικής
διότι εντοπίζει
θεμελιακά δεδομένα
και όχι μόνο βασικά
για να βρει μεταγνώσεις
και να γίνει εφικτή
η υπέρβαση.