56211 - Ενώ τα ψηφία

Ν. Λυγερός

Ενώ τα ψηφία
είναι αυτοαναφορικά
τα γράμματα
είναι αναφορικά.
Έτσι φαίνεται
μια διαφορά
και μεταξύ
δομής
και οργάνωσης.
Διότι μαθαίνουμε
πρώτα μεταγνώσεις
κι ύστερα γνώσεις.