56212 - Αυτό που βρίσκεις

Ν. Λυγερός

Αυτό που βρίσκεις
γρήγορα
σε θέματα
επίλυσης
προβλημάτων
το ξεχνάς
πολύ γρήγορα
γιατί αδιαφορείς
αφού
δεν είχε
μέσα του
ουσία.