56213 - Το ερώτημα

Ν. Λυγερός

Το ερώτημα
απαιτεί
εξήγηση
ενώ η ερώτηση
θέλει μόνο
απάντηση
και η διαφορά
προέρχεται
από την ενσωμάτωση
του Χρόνου.