56214 - Η ασχετοσύνη

Ν. Λυγερός

Η ασχετοσύνη
στα Μαθηματικά
δεν σε πρίζει
με τις δηλώσεις της
ενώ στη Φιλοσοφία
συνεχίζει
γιατί δεν ξέρει καν
ότι δεν κατάλαβε
την ουσία
του έργου.