56219 - Διευκρινίσεις

Ν. Λυγερός

Η Εγκυκλοπαίδεια
έχει βαθιές γνώσεις
το Λεξικό
έχει βασικές γνώσεις
ενώ το δίγλωσσο λεξικό
είναι γλωσσικός
ισομορφισμός
που αποτελεί
κατάλογο
χωρίς γνώσεις.