56223 - Βλέπεις τους μικρούς

Ν. Λυγερός

Βλέπεις τους μικρούς
ανθρώπους
να μαθαίνουν
γράμματα
χωρίς γράμματα
χάρη στην καινοτομία
της Διδασκαλίας
και στην μεγαλοψυχία
της αγάπης
που υπερστηρίζεται
από την αμισεία.