56225 - Το συνεχόμενο έργο

Ν. Λυγερός

Το συνεχόμενο έργο
είναι που αλλάζει
όλο το περιβάλλον σου
γιατί σε βάθος χρόνου
βλέπουν ότι τα μαθήματα
που κάνεις
είναι προσφορά
στις μικρές ψυχές
που περιμένουν
πώς και πώς
την ουσία
της Διδασκαλίας.